Wet & Regelgeving

Met Ticket Clean Way® voldoet u eenvoudig aan de wettelijke en fiscale verplichtingen ten aanzien van de reiniging van werkkleding.

Werkkostenregeling

Indien u de werkkleding ter beschikking stelt aan uw medewerkers, en deze kleding aan de eisen van de Belastingdienst voldoet, dan kunt u deze kleding onbelast ter beschikking stellen. U kunt dan ook de reiniging van deze kleding onbelast vergoeden. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen niet ten laste van de vrije ruimte. In het geval van een vaste vergoeding kan de Belastingdienst u vragen de zakelijkheid aan te tonen, en een steekproef uit te voeren. Met Ticket Clean Way® bewijst u dit eenvoudig en kunt u bovendien de BTW aftrekken. U kunt op de website van de Belastingdienst meer vinden over de regels met betrekking tot bedrijfskleding.

Wet op de Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Indien de werkkleding deel uitmaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, dan dient de werkgever volgens de Wet op de Arbeidsomstandigheden de kosten verbonden met de kleding en de reiniging te dragen.

CAO

In veel Collectieve Arbeids Overeenkomsten (CAO) is vastgelegd dat de werkgever de kosten voor de reiniging van de bedrijfskleding draagt.

+31 (0)10 240 03 40 Stel uw vraag per e-mail CONTACT