Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG zal op 25 mei 2018 van kracht worden en
zal de lokale omzetting van Europese Richtlijn 95/46/EG in verband met de verwerking van
persoonsgegevens vervangen. Hoewel heel wat van de hoofdconcepten en beginselen van de
nieuwe wetgeving volledig in de lijn liggen van de huidige plaatselijke omzetting van Europese Richtlijn
95/46/EG, worden er toch ook wel wat nieuwe elementen en belangrijke verbeteringen
geïntroduceerd ter versterking en harmonisering van de bescherming van persoonsgegevens binnen
de Europese Unie.

Wat doet Edenred om zich hierop voor te bereiden?
Bij Edenred loopt er momenteel een AVGB-complianceproject dat op het niveau van de raad van
bestuur werd goedgekeurd. Het vormde de aanzet tot een bedrijfsoverschrijdende evaluatie ter
identificatie van alle domeinen waarvoor er wijzigingen aan onze huidige richtlijnen en procedures
aangebracht moeten worden om er zeker van te kunnen zijn dat ze stroken met de AVGB. Verder
werd er ook volop overleg gepleegd met juridische experts op het vlak van gegevensbescherming om
een correcte interpretatie en toepassing van de nieuwe wetgeving doorheen al onze activiteiten te
kunnen waarborgen. Dit project zal zo bepaalde AVGB-verantwoordingsprincipes vastleggen en
verankeren om ons engagement met betrekking tot de bescherming van alle door Edenred bewaarde
persoonsgegevens ten volle te kunnen ondersteunen.

Vaak gestelde vragen:
Edenred verwerkt persoonsgegevens voor meer dan 50.000 organisaties. Dit maakt het in de praktijk
onmogelijk om een doeltreffende 1-op-1 dialoog te voeren met alle klanten over de implementatie
van de AVGB. Als reactie op een toenemend aantal verzoeken van klanten om meer gedetailleerde
informatie over Edenred-producten en -diensten met betrekking tot hun beantwoording aan de AVGB,
zijn we daarom gestart met het bundelen van vaak gestelde vragen. Terwijl we dit verder aan het
uitwerken zijn, verwijzen we graag naar onze online servicedesk voor het antwoord op vaak gestelde
vragen (010-2400340).

Verdere informatie
Mocht u bijkomende informatie wensen over de voorbereiding van Edenred op de AVGB, dan kan
Edenred meer in detail met u samenwerken om u ter zake meer informatie te verstrekken. Zulke
verzoeken zijn echter wel onderworpen aan een niet-openbaarmakingsovereenkomst en er kan een
vergoeding voor gevraagd worden, afhankelijk van de reikwijdte en grootorde van het verzoek om
informatie of ondersteuning.

Edenred Nederland Privacy Notice

+31 (0)10 240 03 40 Stel uw vraag per e-mail CONTACT